تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی

تحقیق-مقايسه-رفتار-مکانيکی-خاک-های-مخلوط-با-رفتار-خاک-های-رسی-با-استفاده-از-تحليل-عددی

تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 157
حجم فایل: 7401 کیلوبایت
قیمت: 100000 تومان

دانلود تحقیق با موضوع مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی،
در قالب word و در 157 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول:
مقدمه
1-1 کليات    1
1-2 ضرورت انجام تحقيق    2
1-3 هدف و مراحل پژوهش    3
1-4 محدوده (Scope) پژوهش    4
1-5 نتايج حاصل از پژوهش    4
1-6 ساختار پايان نامه    5


فصل دوم:
تاريخچه تحقيق
2-1 مقدمه    6
2-2 آزمايش های آزمايشگاهی انجام شده    6
2-3 تحليل های عددی انجام شده    10
2-4 بحث و نتيجه گيری    13

فصل سوم:
تحليل عددی نمونه های آزمايشگاهی و مقايسه نتايج آن ها
3-1 مقدمه    14
3-2 آزمايش های سه محوری زهکشی نشده (سلطانی، 1385)    15
3-2-1 فرضيات و نحوه انجام آزمايش    15
3-2-2 نتايج آزمايش ها    18
3-3 استخراج پارامترهای مقاومتی خاک از نتايج آزمايش های سه محوری    21
3-4 بررسی نرم افزار ABAQUS و مدل رفتاری مورد استفاده    26
3-4-1 نحوه محاسبه تنش کل، تنش موثر و فشار آب حفره¬ای اضافی    26
3-4-2 فرضيات و پارامترهای مدل کم-کلی    29
3-5 تحليل عددی آزمايش های سه محوری    32
3-5-1 مدل سازی تقارن محوری    41
3-5-2 مدل سازی کرنش مسطّح    45
3-5-3 مدل سازی سه بعدی    49
3-6 مقايسه نتايج    54
3-7 نتيجه گيری    69

فصل چهارم:
تحليل عددی ساخت سد خاکی فرضی
4-1 مقدمه    71
4-2 مشخصات عمومی سد خاکی و تحليل¬های عددی    72
4-2-1 هندسه سد خاکی فرضی    72
4-2-2 خواص مصالح هسته و پوسته سد خاکی فرضی    72
4-2-3 روند کلّی تحليل های عددی    73
4-2-4 نرم افزار مورد استفاده    74
4-3 تحليل عددی کاملاً زهکشی نشده سد خاکی فرضی    75
4-3-1 مدل الاستيک    75
4-3-2 مدل مور-کولمب    78
4-3-3 مدل کم-کلی    81
4-4 تحليل عددی همراه با تحکيم سد خاکی فرضی با پارامترهای تحکيم يکسان    85
4-4-1 مدل الاستيک    86
4-4-2 مدل مور-کولمب    89
4-4-3 مدل کم-کلی    92
4-5 تحليل عددی همراه با تحکيم سد خاکی فرضی با پارامترهای تحکيم واقعی    96
4-5-1 مدل الاستيک    97
4-5-2 مدل مور- کولمب    100
4-5-3 مدل کم- کلی    103
4-6 نتيجه گيری    107

فصل پنجم:
تحليل عددی نمونه و سد خاکی تحت بارگذاری تناوبی
5-1 مقدمه    113
5-2 آزمايش سه  محوری تناوبی بر روی خاک های رسی مخلوط (سلطانی، 1385)    114
5-3 تحليل عددی نمونه ها تحت بارگذاری تناوبی    115
5-3-1 مقدمه    115
5-3-2 نحوه محاسبه فشار آب حفره ای تناوبی توسط نرم افزار    116
5-3-3 نتايج تحليل عددی نمونه ها    120
5-3-4 مقايسه نتايج تحليل عددی با نتايج آزمايش نمونه ها    121
5-4 تحليل عددی و تحليل تراوش سد خاکی فرضی تحت بارگذاری تناوبی    121
5-4-1 تحليل عددی تراوش و محاسبه سطح آزاد آب    122
5-4-2 تحليل عددی سد خاکی فرضی    123
5-5 تحليل عددی ديناميکی سد سن فرناندو    128
5-5-1 نرم افزار و مدل رفتاری مورد استفاده    129
5-5-2 نتايج حاصل از تحليل    136
5-5-3 بحث بر روی نتايج    147
5-6 نتيجه گيری    148

فصل ششم:
نتيجه گيری
6-1 کليات    149
6-2 نتايج تحليل عددی نمونه    150
6-3 نتايج تحليل عددی سد خاکی    152
پيشنهاد تحقيق    155
مراجع

توضیحات:
رساله حاضر در مجموع مشتمل بر شش فصل می باشد. در فصل اول کلّیاتی در رابطه با خواص خاک های مخلوط و اهمیّت نوع خاک در هسته سدهای خاکی، اهمّیت و لزوم تحقیق و هدف از آن و نیز مراحل انجام تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.

در فصل دوم به تحقیقات و پژوهش های عددی و آزمایشگاهی انجام شده توسط محققین مختلف پرداخته می شود. در فصل سوم نتایج حاصل از تحلیل عددی با بارگذاری يکنواخت نمونه های T100 و ST40 و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

در فصل چهارم به نتایج حاصل از تحلیل عددی ساخت سد خاکی فرضی در شرايط کاملاً زهکشی نشده، همراه با تحکیم با پارامترهای تحکيم يکسان و واقعی با استفاده از مدل های رفتاری الاستيک، مور-کولمب و کم-کلی با مصالح هسته T100 و ST40 و مقایسه نتایج آن با یکدیگر پرداخته می شود.

در فصل پنجم تحلیل عددی نمونه بر اثر اعمال بارگذاری تناوبی و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاه و همچنین تحلیل تراوش و نتایج حاصل از تحلیل سد خاکی فرض بر اثر اعمال بارگذاری کرنش قائم تناوبی فرضی بر روی تاج سد خاکی فرضی و تحليل ديناميکی سد سن فرناندو با دو هسته مختلف بر اثر اعمال زلزله های بم و سنگان مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند.

نهایتاً در فصل ششم نتیجه گیری نهایی از پژوهش، ارائه شده و پیشنهادهایی در زمینه انجام تحقیقات بعدی مطرح می گردد. برای تحلیل عددی از نرم افزاهای آباکوس (ABAQUS) و ژئواستودیو (Geostudio) استفاده شده است.

**استفاده از مطالب این پایان نامه فقط با ذکر منبع بلامانع می باشد**

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود کارآموزی تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از download

خرید فایل word تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از download

دریافت فایل pdf تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از download

دانلود پروژه تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از download

خرید پروژه تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از download

دانلود فایل تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از download

دریافت نمونه سوال تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از download

دانلود پروژه تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از download

خرید پروژه تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از download

دانلود مقاله تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از download

دریافت مقاله تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از download

خرید فایل تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از download

دانلود تحقیق تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از download

خرید مقاله تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از download

دانلود فایل pdf تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از download

دانلود مقاله تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از www

خرید پروژه تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از www

دانلود فایل تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از www

دریافت فایل word تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از www

خرید نمونه سوال تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از www

دانلود فایل تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از www

دریافت فایل word تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از www

دانلود فایل word تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از www

خرید فایل تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از www

دانلود تحقیق تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از www

دریافت فایل pdf تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از www

دانلود پروژه تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از www

خرید کارآموزی تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از www

دانلود فایل pdf تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از www

دانلود کارآموزی تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از www

دانلود مقاله تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از pdf

دریافت پروژه تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از pdf

دانلود فایل pdf تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از pdf

خرید فایل تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از pdf

دانلود فایل pdf تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از pdf

دریافت کارآموزی تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از pdf

دانلود پروژه تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از pdf

خرید تحقیق تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از pdf

دانلود پروژه تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از pdf

دریافت تحقیق تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از pdf

خرید فایل تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از pdf

دانلود پروژه تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از pdf

خرید فایل تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از pdf

دانلود نمونه سوال تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از pdf

دانلود فایل تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از pdf

دانلود کارآموزی تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از word

دریافت فایل تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از word

دانلود فایل تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از word

خرید نمونه سوال تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از word

دانلود تحقیق تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از word

دانلود تحقیق تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از word

خرید فایل word تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از word

دانلود پروژه تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از word

دریافت فایل تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از word

دانلود پروژه تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از word

دانلود پروژه تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از word

دانلود فایل تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از word

دریافت فایل تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از word

دانلود پروژه تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از word

دانلود کارآموزی تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از word

دریافت تحقیق تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از free

دانلود مقاله تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از free

دانلود فایل pdf تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از free

خرید تحقیق تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از free

دانلود پروژه تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از free

دریافت کارآموزی تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از free

دانلود فایل word تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از free

دریافت مقاله تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از free

دانلود فایل تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از free

دانلود فایل تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از free

دریافت فایل pdf تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از free

خرید کارآموزی تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از free

دانلود کارآموزی تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از free

دریافت فایل word تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از free

خرید تحقیق تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی از free


مطالب تصادفی